• เพศชาย/หญิง อายุ 22–30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Design
 • มีทักษะด้านการการตลาดหรือพื้นฐานการตลาด

02-Dec-16

 

Applied
 • An opportunity to work for the Japanese company
 • Get involved in the expansion of its business
 • work with high stability global scale organization

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • packaging projects
 • packaging development.
 • At least 7 years of experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female from 24-35 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor’s Degree
 • 1-2 year experiences in Jewelry design.

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age not more than 35 years
 • 3 years experience in model making
 • Read and understand 2D and 3D drawing

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Trade Marketing
 • Product Management
 • Product Portfolio

02-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • ออกแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ร่างแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ทำงานสำนักงาน ย่าน รัชดา - พระรามเก้า ใกล้ MRT

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • นำข้อมูลจากทีมสำรวจมาวาดแบบ 2D-3D
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปริญญาตรี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 26 ปีขึ้นไป
 • จบในสาขาประติมากรรมสากล หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง(จบ
 • มีความขยันอดทน สามารถไปหน้างานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • An innovative, digital native
 • A picky passion for precision worldclass
 • 10+ years professional experience in web

01-Dec-16

 

Applied
 • Use “Finite Element” method to calculate
 • Create &design the prototypes of the new equipment
 • Monitor any change related to equipment

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Assist Engineering Manager in product development
 • Provide necessary input and guideline
 • Review all detailed drawings to ensure a mistake

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Mechanical Engineering.
 • Experience in CAD software and SolidWorks.
 • Good communication in English.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Have creativity in design of automotive
 • have skills of using drawing/designing softwares
 • Willing to work hard

01-Dec-16

 

Applied
 • CATIA program, CAD CAM
 • Automobile interior, Chassis
 • TOEIC

01-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

01-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 6-8 mnths, Car Mainte, Dental Fee, Insurance
 • Famous Electrical Appliance Produced Company
 • At least 2 years exp. in air conditional system

30-Nov-16

 

Applied
 • Any degree of Architecture in Industrial Design
 • 3 years’ direct experience in home furniture
 • Good command in English and computer literacy

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Auto CAD
 • สามารถปฏิบัติงานที่กรุงเทพและสมุทรปราการได้

30-Nov-16

 

Applied
 • สามารถออกแบบ UI/UX ได้ดี
 • เชี่ยวชาญเครื่องมือ Adobe Creative Suite, Sketch 3
 • เข้าใจหัวอกคนใช้งาน ทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็น

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานออกแบบ 5 ปี
 • สามารถนำเสนองานระบบหลังคา โครงหลังคาสำเร็จรูป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Graduate diploma or degree in jewelry or related
 • Min 4 years exp. in product design
 • Knowledge in jewellery making concept and method

30-Nov-16

 

Applied
 • Ability to communicate with engineers
 • Ability to accept and follow instructions
 • Ability to self-motivate and improve personal

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ร่างแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ทำงานสำนักงาน ย่าน รัชดา - พระรามเก้า ใกล้ MRT

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Initiate collections : ideas / mood boards
 • Developing technical product & detail sheets
 • Collaborate with Marketing team

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Good command of AutoCAD.
 • Experienced in Design for architecture.
 • Plan and instruct the process for production line.

29-Nov-16

 

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor in Mechanical Engineering.
 • Strong experience in Autocad and SolidWorks.
 • Good oral communication skills in English.

28-Nov-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Experience in product design and development
 • Good command of written and spoken English

18-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.