• ปวส.ถึงปริญญาตรี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D
  • ร่างแบบหรือถอดแบบผลิตภัณฑ์

24-May-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญาตรีขึ้นไป สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามConcept Design

24-May-17

Salary negotiable

Applied
  • สามารถเขียนแบบสถาปัตย์/ก่อสร้าง ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์เขียนแบบด้านอลูมิเนียมกระจกและ
  • งานเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.