• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • สามารถใช้ AutoCAD ได้ดี

06-Dec-16

 

Applied
  • 4 years’ experience in a manufacturing
  • Bachelor or Masters’ Degree in Engineering
  • Male or female, Thai only

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.