• จบปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล
  • เพศชายและหญิง สัญชาติไทย
  • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในออกแบบการติดตั้ง

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.