• เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
  • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
  • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
  • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

24-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.