• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกร
  • ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศ

02-Dec-16

 

Applied
  • สามารถเขียนแบบ Drawing ได้
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
  • ต้องมีทักษะการปฏิบัติงานทางช่างเทคนิค

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.