• จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สารถเริ่มงานได้ทันที
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีมีมนุษยสัมพันธ

13-Jan-17

 

Applied
  • Design Engineer
  • Work at Ayutthaya province
  • Good command in English both spoken and written

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.