• สามารถเขียนแบบ Drawing ได้
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
  • ต้องมีทักษะการปฏิบัติงานทางช่างเทคนิค

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.