• เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
  • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
  • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

24-May-17

 

Applied
  • Male, Female Age 25-28 years old
  • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
  • Good command of English

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.