• มีสวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

17-Jan-17

 

Applied
  • Factory Manager
  • มีสวัสดีการทั่วไป ประกันสังคม
  • รายได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.