• ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.