• มีสวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

17-Jan-17

 

Applied
 • Factory Manager
 • มีสวัสดีการทั่วไป ประกันสังคม
 • รายได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • ใช้ auto cad ออกแบบและเขียนแบบ
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad ได้

16-Jan-17

 

Applied
 • >5 year experience relate press mold design.
 • Nationality Japanese or Local.
 • Advanced understanding of factory concepts.

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.