• เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • 2 years of working experience
 • Mechanical drawing. AutoCad, SolidWorks is a must
 • Excellent in written and spoken English.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

09-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

08-Dec-16

 

Applied
 • CNC Grinding and Turning, Lathe
 • Microscopes
 • Mechanical Educated background

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

08-Dec-16

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Polymer , Material
 • Exp at least 1 year

08-Dec-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

08-Dec-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Basic English, spoken and written.
 • Computer literate in Microsoft Office

08-Dec-16

 

Applied
 • University degree in Mechanical Engineering.
 • Managing product quality projects
 • Using computational analysis methods.

08-Dec-16

 

Applied
 • Design, set up, install, perform, improve for tool
 • Perform the improvement activities
 • Bachelor's degree graduated in Mechanical Engineer

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวส หรือ ป.ตรี มีประสบการณ์ตรงด้าน Mold Design
 • สามารถใช้ Program CAD Inventer ในการDesign Moldได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Excel , power point ได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

07-Dec-16

 

Applied
 • University graduated mechanical engineer
 • Practice in a design department is an advantage
 • Basic knowledge in electronics and hydraulics

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor in Chemical Engineer
 • experience 5 years in process engineer
 • Produce feed package or basic engineering design

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil or Structural Engineer
 • 2 -5 years in experiences of Civil or Structural
 • Knowledge civil and structure design

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 23-28 years, BE in Electronics
 • Has experience for design or analysis PCB.
 • Has skill in English communication.

06-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลงาน New Model
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ New Model
 • สามารถใช้ CMM, Auto CAD, Solidwork ได้ดี

06-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบ โดย โปรแกรม AUTOCAD
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและตั้งใจทำงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Housing Allowance
 • Free Shutle bus
 • Medical Insurance

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
 • ควบคุม การผลิตงานตัวอย่าง
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience as a designing engineer
 • using auto CAD
 • Not over 40 years old

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

06-Dec-16

 

Applied
 • At least 1-3 years in related fields
 • Exeriences in Oil&Gas, Refinery or related
 • AutoCad in 2D&3D

05-Dec-16

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Quality Engineer

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

05-Dec-16

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Design Engineer
 • Process Engineer
 • Technical Automotive Engineer

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering Degree
 • Experience in mechanical developing engineering
 • Male or female, Thai nationality

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.