• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม NX ได้

9 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 30-40 years old
 • 7 years of experience in mechanical design
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

9 hours ago

 

Applied
 • experience with PCB manufacturing
 • Degree in Engineering (Electronic Engineering).
 • Support PCB suppliers for EQ,Design,calculate

9 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in drawing in the Oil & Gas
 • Male, aged between 22 - 35 years old
 • High vocational degree in Mechanical Design

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • design
 • develope
 • new model

18 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma or Bachelor’s Degree
 • FEED and EPC Experience in petrochemical
 • Excellent with using AutoCAD 2D

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical Engineering or related
 • Experience in design; or design review
 • Knowledge of engineering and management software

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Design
 • Engineer, Machanical
 • Draftman

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, age not over 26
 • Bachelor’s Degree with GPA 2.5 up
 • Able to operate computer

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in mechanical design
 • especially design programs 2D, 3D, CAD,
 • Japanese language is an advantage.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • International experience during studies or work
 • Clear leadership potential
 • Master Degree or Ph.D with above average GPA

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักในงานศิลปะ
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Diploma, Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • 5 + years Engineering work experience in a manuf
 • Ability to use2D 3D CAD Engineering software eg.,

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Identify raw material required for producing
 • Review new product design and product
 • Ensure the product is manufacture

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

25-Oct-16

 

Applied
 • ปวสขึ้นไป สาขางานเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถทำเขียนแบบ อ่านแบบ ถอดแบบ
 • ประสบการณ์ ด้าน Planning Engineer อย่างน้อย 1ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil or Structural Engineer
 • 2 -5 years in experiences of Civil or Structural
 • Knowledge civil and structure design

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Age 25-35 years old
 • Degree Minimum experience of 2 year
 • Program 2D,3D Auto Cad

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Pre-Print Technolgoy
 • Illustrator
 • Graphic Design

25-Oct-16

 

Applied
 • R&D Engineer
 • Knowledge of Auto CAD and FMEA
 • Automotive backgroud

25-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for development of R&D section
 • Identify requirement for products from customers
 • Correspond to any troubles as responsible person

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

24-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

24-Oct-16

 

Applied
 • มีใจรักในงานศิลปะ
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เขียน และ อ่าน 2D และ 3D
 • เขียนแบบ อ่านแบบ ของ CAD/CAM
 • เขียนโปรแกรม NX และ UG

24-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
 • ควบคุม การผลิตงานตัวอย่าง
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

24-Oct-16

 

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Basic English, spoken and written.
 • Computer literate in Microsoft Office

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical/ Electronic.
 • Experience in manufacturing / process design.
 • Lean manufacturing background.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer.
 • Able to attend training in Suzhou China.
 • Good communication in written and oral English.

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a relevant scientific.
 • Understanding of strategy and planning issues.
 • App, web or industrial design experience.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Latest technology in high-end electronics products

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • product design;
 • application
 • Project planning

23-Oct-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวัด

23-Oct-16

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of working experience
 • High skills with Mechanical drawing. AutoCad,Solid
 • Excellent in written and spoken English.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • CNC Grinding and Turning, Lathe
 • Microscopes
 • Mechanical Educated background

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

21-Oct-16

 

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Engineering, (Mechanical Engineering)
 • Experience in product design and development

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.