• เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขากราฟิกดีไซด์,ออกแบบ)
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปแกรมและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical,Tool,Industrial
 • Layout lamp (Product) suit for styling &regulation
 • New graduate welcome

05-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female / Age 22-25 year old
 • degree of Engineering (Mechanical, Industrial)
 • Experience 0 - 2 years

05-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female , Age 22-24 Year
 • degree is Mechanical, Industrial, Tool Engineering
 • Know about CAD (CATIA V5) program

05-Dec-16

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 25-35
 • Degree in any Engineering or related fields
 • 1-5 years working experience as Design Engineer

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.