• สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD, Solidworks ได้
  • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน และ ตั้งใจทำงาน

27-Jul-17

THB16k - 20k /month

Applied
  • อ่านแบบและเขียนแบบ
  • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture
  • ปวส. / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรออกแบบ, พนักงานเขียนแบบ

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.