• เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขากราฟิกดีไซด์,ออกแบบ)
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปแกรมและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Automotive, Mechanical
 • Proficiency in Japanese (Pass N3 up)
 • TOEIC score at least 500 points

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22- 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

29-Nov-16

 

Applied
 • Developing Individual and improve high precision
 • Designing new processes and equipment
 • Design Knowledge in Tool and Die Casting

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical,Tool,Industrial
 • Layout lamp (Product) suit for styling &regulation
 • New graduate welcome

28-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female / Age 22-25 year old
 • degree of Engineering (Mechanical, Industrial)
 • Experience 0 - 2 years

28-Nov-16

 

Applied
 • Male/Female , Age 22-24 Year
 • degree is Mechanical, Industrial, Tool Engineering
 • Know about CAD (CATIA V5) program

28-Nov-16

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 25-35
 • Degree in any Engineering or related fields
 • 1-5 years working experience as Design Engineer

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.