• มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

20 hours ago

 

Applied

Manufacturing Program Manager

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 5 years of program management experience
 • Worked with internal and external partners
 • Has expertise on product design

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

29-Mar-17

 

Applied

Product Engineer

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 3 years experience in product engineering
 • Mechanical engineering drawings and nomenclature
 • Electrical circuit design (digital and analog)

29-Mar-17

 

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

29-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

28-Mar-17

 

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years experience in the product development
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-35

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
 • มีความเข้าใจในการอ่านแบบ และเขียนแบบ
 • เขียนแบบ ชิ้นส่วนงาน การประกอบ

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.