• ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

17-Feb-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีการฝึกอบรม และศึกษางานใหม่
  • ผ่านการสัมภาษณ์ เริ่มงานได้ทันที

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.