• ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

02-Dec-16

 

Applied
  • 4 years’ experience in a manufacturing
  • Bachelor or Masters’ Degree in Engineering
  • Male or female, Thai only

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.