• มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.