• ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
  • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
  • ฝึกอบรมพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
  • บริหารงานภายในคลับเฮาส์
  • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
  • บริหารการโรงแรม 4 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.