• เพศชายไทย หรือ ต่างชาติ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปี
  • โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี เงินค่าบริการ SV

23-Jun-17

 

Applied
  • ดูแลและควบคุมการบริหารงาน
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
  • Staff meals, Uniform, Average Service Charge

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.