• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวส. หรืออนุปริญญาทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.