• วุฒิปริญญาตรี
  • ประสบการณด้านการบริหารพื้นที่เช่า ด้านการตลาด
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Handle guest complaints and review compliments
  • Assists Receptionist during busy period
  • >5 years of experience in hotel management

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม
  • ประสบการณ์บริหารงาน โรงแรม อย่างน้อย 5 ปี

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.