• ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management)
 • ดูแลเรื่องการดำเนินการ (Operation)
 • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ผู้ที่มาติดต่อกับร้านอาหาร

29-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานในร้าน
 • ดูแลยอดขาย ดูแลระเบียบให้บริษัท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Apr-17

 

Applied
 • University degree in Sports,Hospitality
 • strong command of English
 • Have knowledge of principles of sports technology

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5years progressive management, Hospitality
 • Responsible for day-to-day restaurant operations
 • Management skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in F&B field
 • Good command in English
 • Be able to manage restaurant

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหรือใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ปี
 • กระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน
 • พศชาย/หญิง (สัญชาติไทย) We accept only Thai

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • พศชาย / หญิง (สัญชาติไทย) We accept only Thai
 • ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการห้องอาหารดูแลความเรียบร้อยทั
 • รับบผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในห้องอาหาร

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบริหารจัดการร้าน สาขาของบริษัท
 • ดูแลบริหารภายในร้าน ตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • งานบริหารจัดการร้านอาหาร สาขาต่างๆ ของบริษัท
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาที่ร้านหรือบริษัทฯ กำหนดได้

28-Apr-17

 

Applied
 • strongly English communication
 • Strong administrative skills
 • Computer literate

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting or any field.
 • At least 4 year experience in accounting.
 • Good in English communication.

27-Apr-17

 

Applied
 • Female, age not over 30
 • Knowledge and experience in Hotel business
 • Proficiency in English and computer literate

27-Apr-17

 

Applied
 • Focusing in financial analysis
 • Lead forecasting and annual budgeting process
 • Develop training for senior and middle management

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English communication and writing
 • 2 years experience in hotel industry
 • Sales and quality driven approach

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 year experience in property development
 • Proficient skill in MS-Office especially Excel
 • Good communication skill and interpersonal skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป / สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี Service mind สูง

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any related
 • 5 years experience hotel experience
 • Assertive, result-oriented, and determined

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • Negotiate all aspects of contracts
 • Minimum 3 years work experience in travel
 • Excellent command of written and spoken English.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical skills

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Capture and confirm data about room types
 • Edit existing hotel information in English
 • Understand different lodging/property types

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Apr-17

 

Applied
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารยอดขาย การบริการ และ Product ของสาขา
 • ควบคุมและดูแลการการทำงานของพนักงาน
 • จัดตารางการทำงานพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ควบคุม Inventory

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ควบคุม Inventory

24-Apr-17

 

Applied
 • Prepare Food&Beverage Monthly Report
 • Grace and eloquence on the floor.
 • Manage the average check and control expenses.

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age not over 32 years old
 • At least 1 year of experience in related fields
 • Excellent in touch typing with attention to detail

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Coffeehouse Chains
 • Operations Report, P&L
 • Training &Management skill

24-Apr-17

 

Applied
 • Focusing in financial analysis
 • Lead forecasting and annual budgeting process
 • Develop training for senior and middle management

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Relevant hospitality management experience
 • fluent in English and Thai (written & verbal)
 • Working with a young, dynamic, positive team

19-Apr-17

 

Applied
 • 4 Years HR experience required
 • Commitment to educational development of the team
 • Work with a dynamic and socially responsible firm

19-Apr-17

 

Applied
 • Well-versed in English (Verbal & Written)
 • Experience and familiar with Hotel Opera System an
 • Minimum 2 years experiences in this capaci

07-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.