• ร่วมวางแผน บริหารจัดการ และควบคุมติดตามงานโรงแรม
  • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยดี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
  • ร่วมวางแผน บริหารจัดการ และควบคุมติดตามงานโรงแรม
  • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยดี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
  • Managing overall operations of the restaurant
  • Bachelor’s degree or higher in Management
  • At least 3 years experience an Operations Manager

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.