• ปริญญาตรี (การบริหารจัดการ)
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาอย่างน้อย ม.6
 • มีประสบการด้านงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้งานได้ดี

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี

21-Oct-16

 

Applied
 • At least Bachelor Degree in any field
 • 3 year experiences in restaurant management
 • Strong in inter-personality, leadership

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business or a hotel industry related
 • 3 year experiences in a similar role
 • Strategic thinker character, ability to translate

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องต่างๆ

19-Oct-16

 

Applied
 • Manages housekeeping functions and staff to ensure
 • Areas of responsibility include Housekeeping
 • Directs and works with team to successfully

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Respond to guest requests for special arrangements
 • Respond to special requests from guests
 • Review shift logs/daily memo books and document

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the operation of telephone switchboard
 • Process all room/call/phone/internet related
 • Update and distribute property telephone

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all front office functions
 • Areas of responsibility include Bell Staff
 • As a department head, directs and works

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Management experience in Food & Beverage
 • Good communication skills in English
 • Strong knowledge of computer software

18-Oct-16

 

Applied
 • บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงแรม
 • ปริญญาตรี สาขา บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • degree or higher in Housekeeping Management,
 • 3 to 5 years of experience
 • Good business sense & good judgment

18-Oct-16

THB45k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักอาชีพบริการ

17-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการรีสอร์ท3–5 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 45 ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • least 5 years of experience in the hotel industry
 • Have experience in the hotel industry
 • Good understanding of administrative work

17-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationalities will be given priority
 • Have experience in the hotel industry
 • Follow up customer relations with the guests

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.