• เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 35 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Swiss or German nationality
 • Fluent in English with Swedish, German or French
 • Experience in Hospitality Industry

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Big FMCG Company
 • Golden Opportunity
 • Urgent Position

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years international experience in F&B operation
 • high level of initiative and problem solving skill
 • welcome both Thai & expat candidates

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years experience in inbound reservation
 • Thai national 28+ years old

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Creativity and Innovation Performance
 • Works collaboratively with the team
 • Designs sophisticated interactive multimedia produ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong opportunity for growth, quickly growing co.
 • Flat employee structure
 • Relaxed, easy going environment

02-Dec-16

 

Applied
 • 10 years of sales and marketing experience
 • Bachelor or master‘s degree in sales, marketing
 • European nationality, 40-50 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • Be able to manage multi outlet
 • Supervising all Kitchen operations
 • Diploma or Culinary Certificate

02-Dec-16

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • 1-2 years experience for GSA
 • self-motivated and able to manage with strong init

01-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านร้านอาหารอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้

01-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Be able to manage multi outlet
 • Hand on operator, excellent interpersonal skills
 • Drive operations agenda & take ownership of sales

01-Dec-16

 

Applied
 • บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย
 • ดูแล รับผิดชอบพนักงาน การบริหารการจัดการด้านยอดขาย
 • ดูแลยอดขาย การจัดการต่าง ๆ ตรวจเช็ควัตถุดิบ

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยว
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

30-Nov-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Development of content
 • Content development process
 • Create engaging, interactive content materials

30-Nov-16

 

Applied
 • Oversee and manage all areas of the restaurant
 • More than 5 years’ experience in restaurant
 • Good command of English.

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การด้านการโรงแรม receptio Front office
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานการเจรจาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Be able to manage multi outlet
 • Hand on operator, excellent interpersonal skills
 • Drive operations agenda & take ownership of sales

30-Nov-16

 

Applied
 • Be able to manage multi outlet
 • Supervising all Kitchen operations
 • Diploma or Culinary Certificate

29-Nov-16

 

Applied
 • 3 years experiences in F&B field
 • Good command in English
 • Be able to manage restaurant

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการร้านกาแฟ
 • มีทักษะในการสือสาร เจรจาต่อรองได้ดี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Training for people who work in service industry
 • Arranging effective manual and tool for training
 • Being a consultant for clients

28-Nov-16

 

Applied
 • Strong time management skills
 • Develop the financial modeling
 • Monitor the project progress

23-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.