• ดูแลรับผิดชอบทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
  • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร หรือส่งมอบให้ละเอียดครบถ้วน
  • ช่วยผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.