• ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
  • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
  • ฝึกอบรมพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
  • รายได้ตามยอดร้าน 25,000 - 100,000
  • ประสบการณ์ 3 ปี
  • ถ้ามีวุฒิพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
  • บริหารงานภายในคลับเฮาส์
  • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
  • บริหารการโรงแรม 4 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.