• ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้(จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการร้านอาหาร

15-Feb-17

 

Applied
  • Thai National Only
  • Currently holding the position of Security Manager
  • Has experience in hotel & hospitality

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.