• รักงานด้านบริการ
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีความเป็นผู้นำ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารทีมงานได้
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารโรงเรียน
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารร้านอาหาร
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการจัดการร้านอาหาร

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.