• ทำอาหารตาม order และ คุณภาพของที่รีสอร์ทกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารในโรงแรม
 • -

20-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าเข้าออกของรีสอร์ททั้งระบบ
 • สามารถสรุปรายงานและการประเมิณผลให้บัญชีได้
 • ละเอียดรอบคอบ ทำงานและเรียนรู้งานเร็วและคล่องตัว

20-Mar-17

 

Applied
 • ช่วยเตรียมอาหารให้กับกุ๊กพร้อมทั้งช่วยงานทั่วไป
 • เคยมีประสบการณ์ในทำครัว
 • เพศชาย / หญิง

20-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลทุกส่วนในเรื่องบุคคลากรของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย

20-Mar-17

 

Applied
 • prepare meal by the order
 • Basic Cooking Skill
 • Understand basic tasks and duties in the kitchen

20-Mar-17

 

Applied
 • Sales Manager
 • Marketing
 • Koh Samui

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in English and Thai is a must
 • 5+ years of solid operational experience
 • Take responsibility for management

17-Mar-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • Thai Nationals only
 • 5 + years solid operational management experience

17-Mar-17

 

Applied
 • Five years experience
 • Good communication, Good in English & computer
 • Ability to mentor, coach staffs

16-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.