• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
  • มีประสบการณ์ในสายงาน

24-Mar-17

 

Applied
  • Marketing Communications Manager
  • Marketing
  • Creative and Innovative

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Luxury Resort
  • 5 star hotel
  • Luxury wellness spa

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.