• วุฒิม.3 - ปวส.ขึ้นไป สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ช่วยเหลือลูกค้า check in & check out

13 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 1 years experienced in Reservation
 • Presented excellent communication, interpersonal.
 • Presented excellent command in English & Thai.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในสายโรงแรม

23 hours ago

 

Applied
 • Audits, balances and prepares reports
 • resolves all guest concerns or complaints
 • posts room charges, corrections, adjustments

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female 21-28 years old
 • Excellent command in English
 • Positive and have an upbeat personality

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Introducing tourists to the unique attraction
 • Make the information interesting
 • Skill to cope well will the people

25-Oct-16

 

Applied
 • ทำใบงานไกด์ จัดรายการทัวร์ได้
 • อ่าน,พูด,เขียน จีนได้
 • เคยมีประสบการณ์มาก่อน

24-Oct-16

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานบริการ บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น ขยัน

24-Oct-16

 

Applied
 • ชาย /หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ม. 6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในร้านอาหารฝรั่งเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • รักงานบริการ

24-Oct-16

 

Applied
 • Arranging job schedule for guides and vehicles
 • Preparing tour documents
 • Providing tour information to customers

24-Oct-16

 

Applied
 • Maintain the highest standards of Food Hygiene
 • Develop new menus & Ensure standard of preparation
 • Overall hotel strategic plans and pricing

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Bachelor Degree
 • Charming personality and good attitude
 • Excellent Communication Skills and ability to hand

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female ( age not over 35 old )
 • Bachelor Degree Good personality
 • Excellent language in English & German skills

21-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • มีความขยัน-ซื่อสัตย์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป เพศชาย-หญิง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบในหน้าที่

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบในหน้าที

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • ปวช.ขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • ปวช.ขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

20-Oct-16

 

Applied
 • 3 years experience in the housekeeping Manager.
 • Supervises daily Housekeeping shift operation
 • Ensures property policies are administered

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experience in hotel stewarding
 • Orders and manages necessary supplies
 • Monitors the inflow of ordered materials

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Event least 5 years.
 • Good Coordinate with guest and other.
 • Strong customer service skills.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experience in the food and beverage
 • Supervises and manages employees.
 • Ensures and maintains the productivity

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experience in the guest services
 • Communicates performance expectations
 • Provides services that are above and beyond

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experience in the guest services
 • Communicates performance expectations
 • Displays leadership in guest hospitality

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • To confirm all Excursion with Guide and Driver
 • To confirm all Excursion Booking
 • Booking confirmation with supplier by fax

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Answering phone calls (Thai/English)
 • Sending booking reservations to suppliers
 • Following booking confirmations

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบในหน้าที่

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • ปวช.ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบในหน้าที

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • ปวช.ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • ปวช.ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิม.3 - ปวส.ขึ้นไป สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ช่วยเหลือลูกค้า check in & check out

20-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of villa service and maintenance exp.
 • day-to-day operations within the property
 • Require driving license with own car

20-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • คุณมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
 • คุณมีรถยนต์สี่ประตู
 • คุณมีใบอนุญาตขับรถและประกันภัย

17-Oct-16

 

Applied
 • 2 - 4 years’ experience in the Travel industry
 • Good command of English, both written and spoken
 • Thai nationality only

14-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • คุณมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
 • คุณมีรถยนต์สี่ประตู
 • คุณมีใบอนุญาตขับรถและประกันภัย

11-Oct-16

 

Applied
 • High paid careers as crew on luxury super yachts.
 • Travel the world, make friends, a great adventure.
 • Are you young, fit, polite and great at service

11-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • คุณมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
 • คุณมีรถยนต์สี่ประตู
 • คุณมีใบอนุญาตขับรถและประกันภัย

06-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.