• อายุไม่เกิน 40 ปีสัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การบริหารโรงแรม
 • ประสบการณ์งานบริการลูกค้าในส่วนของ ต้อนรับส่วนหน้า

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Country Manager - 5 Hamburger Restaurants
 • Strong supply chain and generral management skills
 • Globes leading fast food Hamburger restaraunt.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานขาย
 • ดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลลุกค้ากลุ่ม HORECA

26-May-17

 

Applied
 • European or Thai nationality
 • Fluent in English and Spainish
 • Based in Phuket.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fun environment
 • Starting date: as soon as possible
 • Salary negociable

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fun environment
 • Starting date: As soon as possible
 • Salary: Negociable

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage 5 Fast Food restaurant stores
 • Global brand
 • Quck service restaurant experience required

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.