• ตัดต้นไม้ดูแลความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล
  • มีประสบการณ์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • -

23-Jun-17

 

Applied
  • สร้างบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า
  • วางแผนอัตรากำลังพล
  • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย

21-Jun-17

 

Applied
  • สร้างบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า
  • วางแผนอัตรากำลังพล
  • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.