• ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความพร้อมรับแรงกดดัน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with our valued agents and handled new book
 • Sales oriented
 • Proficient in English communications

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Make arrangements, hotel accommodation
 • Manage and book optional excursions
 • Excellent in English communications

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียม จัดทำ ขายอาหารและบริการลูกค้า
 • มีใจรักบริการ
 • มีความรับผิดชอบ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้าเชฟ ครัวร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่น

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.