• พนักงานขาย After You Dessert Cafe
  • พนักงานหญิง 2 ตำแหน่ง
  • สามารถไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Bartender (ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์) 2 ตำแหน่ง
  • มีความรู้ด้านการจัดเตรียมผสมเครื่องดื่่่มแอลกอฮอล์
  • สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.