• รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้าเชฟ ครัวร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่น

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.