• เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.