• รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Make booking reservation
 • Check all request each day by e-mail
 • Sales and quality driven approach

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความพร้อมรับแรงกดดัน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with our valued agents and handled new book
 • Sales oriented
 • Proficient in English communications

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Make arrangements, hotel accommodation
 • Manage and book optional excursions
 • Excellent in English communications

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียม จัดทำ ขายอาหารและบริการลูกค้า
 • มีใจรักบริการ
 • มีความรับผิดชอบ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้าเชฟ ครัวร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่น

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารทีมงานได้
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารโรงเรียน
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารร้านอาหาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการจัดการร้านอาหาร

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Full admin & secretary support for Head of Project
 • Communicate well in English-Thai
 • good attitude and high flexibility

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.