• ประสบการณ์ในส่วนเบเกอรี่มาอย่างน้อย 3 -5 ปี
  • ปวช.-ปริญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญเสียและสูญหาย

23-May-17

 

Applied
  • ทำเบเกอรี่
  • อบขนม
  • มีใจรักงานบริการ

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.