• เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • ISO 9001, ISO4001, and OHSAS/TIS 18001
 • Aircon Manufacturing

20-Oct-16

 

Applied
 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในงาน จป.10 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.