• ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
  • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
  • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
  • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

19-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
  • กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  • จบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมความปลอดภัย
  • เพศชายอายุ 24 - 30 ปี

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.