• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 30 ขึ้นไป สัญชาติไทย
  • ระดับการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • กรณีมีทักษะ/ ประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย

25-Jul-17

 

Applied
  • 3 years’ experience in managing safety
  • Occupational Health, Safety and Environment
  • Good command of English

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.