• Experience 3-5 year in ISO14001 implementation
 • Could be internal auditor for ISO14001
 • Monitor & reaction for environmental regulations

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย ดูแลตัวเองดี ตัดผมสุภาพโกนหนวด
 • เอาใจใส่เรื่องการแต่งกายเวลาทำงาน
 • มีใจรักงานด้านบริการ ซื่อสัตย์

16-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิต 1 ปี
 • บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบ
 • สำรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักร

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.