• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัย
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีใบประกาศนียบัตรด้าน จป. วิชาชีพ

15 hours ago

 

Applied
  • Identify any risks or hazards onsite
  • Plan emergency response tests where needed
  • Design mitigation and contingency plans

28-Mar-17

 

Applied
  • Male / Female, age 37 +
  • degree in Occupational Health & Safety or related
  • 10 years in handling Process Safety Management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.