• วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางด้านอาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.