• เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
  • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

26-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.