• วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยง
  • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
  • จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
  • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
  • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

07-Dec-16

THB20k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.