• ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Safety 0-3 ปี
  • ดำเนินการจัดทำ Safety

28-Mar-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • อายุ 18 - 45 ปี
  • มีความขยันอดทน

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.