• เพศชาย ดูแลตัวเองดี ตัดผมสุภาพโกนหนวด
  • เอาใจใส่เรื่องการแต่งกายเวลาทำงาน
  • มีใจรักงานด้านบริการ ซื่อสัตย์

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.