• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,หรือระดับวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
  • ประจำต่างจังหวัดได้

27-Apr-17

 

Applied
  • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
  • แนะนำฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย
  • ผ่านการอบรม จป.

24-Apr-17

 

Applied
  • ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.