• ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
  • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
  • 3 years’ experience in managing safety
  • Occupational Health, Safety and Environment
  • Good command of English

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.