• วางแผนงานด้านความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
  • Degree in Engineering, Sciences
  • 5 years in quality environment with managerial
  • Qualified and able to perform internal and externa

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.