• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

28-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.