• สามารถใช้เครื่องมือวัด และสือสารภาษาอังกฤษได้
  • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
  • เงินเดือน : 16,000บาท หรือมากกว่าตามความสามารถ

28-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
  • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
  • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

26-Apr-17

THB20k - 45k /month

Applied
  • Continuous Improvement Manager, CI
  • Six sigma, Black belt, Kaizen leader
  • lean manufacuring

03-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.