• ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • Experiences on waste management
 • Professional in English communication skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • bonus 4 months, position fee, family support, etc
 • Leading Chemical Manufacturing
 • Experience in factory safety and ISO

15-Jan-17

 

Applied
 • Summary result of monthly inspection & management
 • Orientation new employee
 • Prepare government report that related with safety

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

12-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.