• วางแผน ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอภัย
 • นำเสนอ ฝึกสอน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years expeirence in SSHE Oil & Gas
 • Knowledge in HSE codes, standard, etc.
 • TBOSIET, HUET, NEBOSH

28-Mar-17

 

Applied
 • Master in Occupational Health, Industrial Hygiene
 • 1 year or up of relevant working experience
 • more than 550 of TOEIC scores

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.