• จป.วิชาชีพ ในงานติดตั้งงานระบบภายในอาคาร
 • มีคุณวุฒิในระดับ จป.วิชาชีพ
 • เพศชาย

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิบัตร จป.ระดับเทคนิค
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
 • degree or higher in Environment or Chemical
 • 5 years experience in related
 • Hands on experience in Leading ISO 14000

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Gender: Male.
 • Age not more than 27 years.
 • Be able to work, travel, and stay outside Bangkok

18-Jul-17

 

Applied
 • Male Degree in Science of Occupation Health
 • At least 1-15 years up working experience
 • Able to work in Bangkok or another province

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 Years QC Experiences
 • Automotive Industry
 • Assistant Manager or Manager

27-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.