• วางแผน ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย
  • ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอภัย
  • นำเสนอ ฝึกสอน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

25-Apr-17

 

Applied
  • วิศวกรการผลิต
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
  • TOEIC 550 ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
  • Master in Occupational Health, Industrial Hygiene
  • 1 year or up of relevant working experience
  • more than 550 of TOEIC scores

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.