• ปริญญาตรีบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในงานบริการและมุ่งเน้นความสำเร็จ
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

24-May-17

 

Applied
 • 2 years experience in Industrial field
 • Environmental Management System Implementation
 • Good command of English skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.