• เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
  • Completed education of not below Bachelor’s Degree
  • Experience in MRP is must
  • Experiences in project planning

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.